Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. pojemników na śmieci na Osiedlu Akacjowym

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
data wpływu: 2021-02-27, data przekazania: 2021-01-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sasza Radosław Kordzielewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Wydział merytoryczny: Referat Architektury i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-02-10