Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. gminnego opracowania wpływu prztwórni sadzy na środowisko

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Gmina Stepnica
data wpływu: 2019-08-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sasza Radosław Kordzielewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-08-23