Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
2 - rozwiń dot. pojemników na śmieci na Osiedlu Akacjowym interpelacja Sasza Radosław Kordzielewski 2021-02-27 2021-02-10
1 - rozwiń dot. gminnego opracowania wpływu prztwórni sadzy na środowisko interpelacja Sasza Radosław Kordzielewski 2019-08-09 2019-08-23