Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Informacja z wykonania planu finansowego MGOK w Stepnicy za 2023 r. (PDF, 6.57Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
2 Informacja o stanie mienia komunalnego (PDF, 4.46Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
3 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. (PDF, 4.46Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
4 Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy (PDF, 5.07Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
5 Informacja z wykonania planu finansowego MGOK w Stepnicy za 2023 r. (PDF, 6.57Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
6 BILANS z wykonania budżetu jst (PDF, 79.84Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
7 BILANS jednostki budżetowej (PDF, 88.81Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
8 Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 79.42Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
9 Informacja dodatkowa ŁĄCZNE 2024 (PDF, 400.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
10 Rachunek zysków i strat jednostki (PDF, 83.94Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
11 Uchwała Nr 50.107.3.2024 RIO w spr. wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. (PDF, 1.63Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 uchwała
12 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 (PDF, 68.06Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
13 I-13-24 -zmiany w budżecie (PDF, 486.28Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
14 I-12-24- nabycie nieruchomości gruntowej (PDF, 159.50Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
15 I-11-24 - powołanie członków kom. Rewizyjnej 2 (PDF, 159.30Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
16 I-10-24 -skład kom. Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 160.45Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
17 I-9-24 - skład ko. Rewizyjnej (PDF, 159.82Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
18 I-8-24 - Przewodniczący kom. ds. Społecznych (PDF, 159.95Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
19 I-7-24 członkowie kom. Społecznych (PDF, 156.61Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
20 I-6-24 Przewodniczący kom. gospodarki i budżetu (PDF, 161.95Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
21 I-5-24 -członkowie kom. gospodarki i budżetu (PDF, 159.66Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
22 I-4-24 - komisje stałe (PDF, 164.42Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
23 I-3-24 Wiceprzewodniczący Rady (PDF, 160.29Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
24 I-2-24 - wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy (PDF, 350.99Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
25 I-1-24 - powołanie komisji skrutacyjnej (PDF, 348.46Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-05-13 uchwała
26 uchwała Nr I_..._24 z 7 maja 2024 w sprawie zmian w budżecie gminy (PDF, 543.77Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
27 projekt nieodpłatne przejęcie 467-2 (PDF, 225.69Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
28 Projekt uchwały w spr. członków komisji Skarg,Wnioskow i Petycji (PDF, 169.98Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
29 Projekt uchwały w spr. powołania członkówk komisji rewizyjnej (PDF, 169.23Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
30 Projekt uchwały w spr. wyboru Przewodniczącego komisji ds. Społecznych (PDF, 171.56Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
31 Projekt uchwały w sprawie powołania członków komisji ds. społecznych (PDF, 166.56Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
32 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji ds. gospodarki i budżetu (PDF, 172.43Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
33 Projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji ds. gospodarki i budżetu (PDF, 169.00Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
34 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stalych (PDF, 175.48Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
35 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (PDF, 169.17Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
36 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej (PDF, 168.04Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały
37 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji Skrutacyjnej (PDF, 167.04Kb)
I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy
2024-04-30 projekt uchwały