Przejdź do treści

Maciej Jakub Dąbrowski

Zdjęcie: Maciej Jakub Dąbrowski
Zdjęcie: Maciej Jakub Dąbrowski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Przynależność
Klub
Kontakt maciej.dabrowski@stepnica.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej wStepnicy stała 2024-05-07
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:26:02 Przyjęcie porządku obrad. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 13:34:46 uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:30:02 uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy i określenie przedmiotu ich działania. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:32:43 uchwała w sprawie powołania członków Komisji do spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:38:24 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:46:34 W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy - Kandydatura Radnej Anety Dąbrowskiej I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:34:06 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:49:48 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:54:06 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:14:07 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stepnica. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:20:13 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:45:13 W sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy - Kandydatura Monika Garncarek I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy przeciw
2024-05-07 15:10:32 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:08:41 Zmiana porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za