Przejdź do treści

Anna Janina Potomska

Zdjęcie: Anna Janina Potomska
Zdjęcie: Anna Janina Potomska

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
15, zdobyte głosy: 60
Przynależność
KWW Andrzeja Wyganowskiego
Kontakt anna.potomska@stepnica.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:26:43 Przyjęcie porządku obrad. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 13:34:45 uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:30:14 uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy i określenie przedmiotu ich działania. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:32:45 uchwała w sprawie powołania członków Komisji do spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:38:40 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:46:47 W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy - Kandydatura Radnej Anety Dąbrowskiej I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:35:06 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:51:08 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:55:19 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:14:13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stepnica. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:20:23 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:45:29 W sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy - Kandydatura Monika Garncarek I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy przeciw
2024-05-07 15:11:48 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:09:15 Zmiana porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:04:00 Przyjęcie porządku obrad. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:05:33 Przyjęcie protokołu Nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r. z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:09:33 Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:15:54 Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonywania takich usług. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:16:56 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Stepnica. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:17:57 uchwała w sprawie pomnika przyrody. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:19:23 Uchwała w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:23:44 Uchwała w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:24:49 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:26:14 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:27:10 Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:46:07 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:47:26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:49:14 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-06-27 13:22:22 Uchwała w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso II Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za