Przejdź do treści

Marcin Łukasz Brzozowski

Zdjęcie: Marcin Łukasz Brzozowski
Zdjęcie: Marcin Łukasz Brzozowski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
6, zdobyte głosy: 90
Przynależność
KWW Andrzeja Wyganowskiego
Dyżury
Kontakt marcin.brzozowski@stepnica.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy stała 2024-05-07
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:26:05 Przyjęcie porządku obrad. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 13:34:57 uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:30:06 uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy i określenie przedmiotu ich działania. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:32:44 uchwała w sprawie powołania członków Komisji do spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:38:28 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:46:36 W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy - Kandydatura Radnej Anety Dąbrowskiej I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:34:08 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:49:52 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:55:16 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:14:12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stepnica. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:20:19 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:45:18 W sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy - Kandydatura Monika Garncarek I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy przeciw
2024-05-07 15:10:33 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:08:46 Zmiana porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za