Przejdź do treści

Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Stepnicy

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Nr i/7/24 Rady MIiejskiej w Stepnicy z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania członków komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy
  • Zakres działania:

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
7 Aneta Magdalena Dąbrowska przewodniczący KWW Andrzeja Wyganowskiego
1 Andrzej Franciszek Weres członek KWW Andrzeja Weresa
2 Monika Iwona Garncarek członek
3 Mateusz Nowakowski członek KWW Andrzeja Wyganowskiego
4 Agnieszka Makowska członek KWW Andrzeja Wyganowskiego
5 Anna Elżbieta Kaliska członek KWW Andrzeja Wyganowskiego
6 Zdzisław Kędzierski członek KWW Andrzeja Wyganowskiego
8 Paulina Milkiewicz członek KWW Andrzeja Wyganowskiego