Przejdź do treści

Paulina Milkiewicz

Zdjęcie: Paulina Milkiewicz
Zdjęcie: Paulina Milkiewicz

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
13, zdobyte głosy: 0
Przynależność
KWW Andrzeja Wyganowskiego
Klub
Kontakt paulina.milkiewicz@stepnica.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Stepnicy stała 2024-05-07
2 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stepnicy stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:26:06 Przyjęcie porządku obrad. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 13:34:44 uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:30:01 uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy i określenie przedmiotu ich działania. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:32:47 uchwała w sprawie powołania członków Komisji do spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:38:38 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:46:46 W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy - Kandydatura Radnej Anety Dąbrowskiej I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:35:05 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:51:09 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:55:18 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:14:13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stepnica. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:20:21 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 14:45:28 W sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy - Kandydatura Monika Garncarek I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy przeciw
2024-05-07 15:11:44 Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2024-05-07 15:09:16 Zmiana porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. I Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za